ثبت آگهی گوگل مپ

لطفا برای ثبت آگهی یکی یکی از موارد زیرا انتخاب وبعداز پرداخت مبلغ اشتراک نسبت به ثبت آگهی خود اقدام نمایید.

استانداردبرنزی

20 هزار تومان/ماهانه
 • چسبان
 • برجسته
 • دسته های نامحدود
 • 1 موقعیت مکانی
 • نقشه
 • ارتقا به 3 تصویر
 • بدون ویدئو
 • ثبت

پیشرفته برنزی

35 هزار تومان/ماهانه
 • چسبان
 • برجسته
 • دسته های نامحدود
 • 1 موقعیت مکانی
 • نقشه
 • ارتقا به 3 تصویر
 • 1 ویدئو
 • ثبت

استاندارد نقره ای

45 هزار تومان/3 ماه
 • چسبان
 • برجسته
 • دسته های نامحدود
 • 1 موقعیت مکانی
 • نقشه
 • ارتقا به 3 تصویر
 • 1 ویدئو
 • ثبت

پیشرفته نقره ای

60 هزار تومان/3 ماه
 • چسبان
 • برجسته
 • دسته های نامحدود
 • 1 موقعیت مکانی
 • نقشه
 • ارتقا به 4 تصویر
 • 1 ویدئو
 • ثبت

استاندارد طلائی

55 هزار تومان/6 ماه
 • چسبان
 • برجسته
 • دسته های نامحدود
 • 1 موقعیت مکانی
 • نقشه
 • ارتقا به 3 تصویر
 • 1 ویدئو
 • ثبت

پیشرفته طلائی

70 هزار تومان/6 ماه
 • چسبان
 • برجسته
 • دسته های نامحدود
 • 1 موقعیت مکانی
 • نقشه
 • ارتقا به 4 تصویر
 • 1 ویدئو
 • ثبت

استاندارد الماسی

70 هزار تومان/سالانه
 • چسبان
 • برجسته
 • دسته های نامحدود
 • 1 موقعیت مکانی
 • نقشه
 • ارتقا به 3 تصویر
 • 1 ویدئو
 • ثبت

پیشرفته الماسی

90 هزار تومان/سالانه
 • چسبان
 • برجسته
 • دسته های نامحدود
 • 1 موقعیت مکانی
 • نقشه
 • ارتقا به 4 تصویر
 • 1 ویدئو
 • ثبت

تبلیغ چین

جهت بروز هر گونه مشکل در زمان خرید و پرداخت حق اشتراک

میتوانید از طریقه فرم ارسال نظر یا شماره تماس

09384748190 

تماس حاصل فرمایید

با تشکر

آخرین مطالب وبلاگ

نماد اعتماد درگاه پرداخت